Optimizacija rute

NTS Optimizimi rute

Nga aspekti i perdorimit dhe zvogelimi i shpenzimeve te shfrytezimit te automjetit absolutisht eshte e domosdoshme te perdoren paisje moderne per planifikimin e transportit. Sherbimi I optimizimit dhe krijimit te rruges mundeson perdoruesve te kryejne nje planifikim dinamik dhe statik te rruges dhe optimizimin e saj.

Perdoruesi ka mundesine te krijoje rruget me te shkurtra te mundshme nepermjet nje moduli te vecante per oprimizimin e rruges. Pas kesaj cdo rruge mund ta ruaje dhe vizualisht ta krahasoje dhe vertetoje nese ka pasur devijim nga rruga dhe sa jane keto devijime.

Gjithashtu perdoruesi qe ka implementimin e sherbimit NTS te navigimit me komunikim ka mundesine qe rrugen ta dergoje ne paisjen navigaciono komunikuese e cila ndodhet tek shoferi ne kabinene e automjetit.

Si eshte ne praktike.

Perdoruesi ka mundesine te krijoje rrugen ne nje ose dy menyra:

  • Me zgjedhjen e adreses ne harte
  • Me zgjedhjen e vendeve te vizituara me pare

Pas kesaj eshte e nevojshme qe te ruaje rrugen dhe tia shperndaje automjetit te caktuar. Kundrejt kesaj, I mundesohet perdoruesit qe rruga dhe udhezimi per rrugen te ruhet ne pdf ose te printohet.

Optimizacija rute

optimizacija-rute-1

Linjat

Perdoruesi gjithashtu ka mundesine qe me perdorimin e lokacioneve te meperparshme, te beje nje liste te vendeve qe shoferi mund te vizitoje gjate dites, javes ose muajit. Perdoruesi si fillim vendos lokacionet, cakton automjetin dhe vete percakton se ne cilin interval perseriten turne te caktuara (ditore, javore, mujore, nje dite e caktuar ne muaj ose ne vit). Ne perputhje me turnet e caktuara, perdoruesi ka mundesine qe ne menyre te thjeshte dhe te shpejte te shqyrtoje lokacionet e vizituara.

Me kete perdoruesi i siguron vetes nje kontroll me te mire, permireson pervojen e perdorimit te perdoruesve.