eco-drive

Eco driving

Eco driving eshte nje permbledhje e te drejtave dhe paisjeve te cilat mundesojne optimizimin e perdorimit te automjeteve ne menyren e ndikimit ne mjedis dhe kjo nepermjet pakesimit te gazeve te demshme (CO2) si dhe zgjatjen e jetes se automjeteve. Ne kete menyre, shqetesimi i parkut levizes .percillet deri te kshoferi vete dhe vetedijeson per ndikimin qe vete shoferi ose perdoruesi i automjetit ka ne ambjentin rrethues ose tek kompania ku punon ne perdorimin e perditshem te automjetit. Regulla eco drivind vecanterisht ka ndikim ne rritjen e sigurise ne qarkullimin rrugor.

Ekzistojne disa rregulla tek te cilat shoferi duhet te mbeshtetet per perdorimin e perditshem te automjetit:

 • Te ndjeke rrjedhen e trafikut
  • Persa i paraprijme gjendjes momentale ne qarkullim dhe ne lidhje me kete pershtasim sljelljen tone dhe mbajme distancen e duhur duke rritur sigurine dhe shmangim ngjarjet e papritura si frenimin e papritur, levizjet e papritura, etj
 • Perdorimi i shpejtesise maksimale te mundshme ndaj numrit me te vogel te rrotullimeve
  • Ne kete menyre sigurojme nje udhetim me pak stresues si dhe pakesimit e konsumit te karburantit dhe ngjarjeve te papritura ne situaten momentale ne qarkullim
 • Nderrimi I shpejtesise ne kohe
  • Perdoruesi i automjetit me ndryshimin e duhur te shpejtesise dhe ne kohe, gjithashtu ndikon ne pakesimin e konsumit te automjetit
 • Kontrolli i presionit ne goma
 • Anashkalimi i perdorimit te paisjeve qe jo gjithmon jane te nevojshme
  • Perdorimi i kondicionerit dhe paisjeve te tjera gjithashtu ndikon ne konsumin e karburantit. Persa juve nuk ju nevojitet ndonje paisje duhet ta fikni ate dhe ne kete menyre ndikoni ne konsum si dhe misionin e gazeve te demshme.