Kompanija NTS osnovana je 2006. godina i od početka svog postojanja trudi se da tržištu ponudi moderne i inovativne usluge u oblasti GPS praćenja vozila, telemetrije kao i kompletnim upravljanjem voznim parkom.

Kao moderna IT kompanija, NTS ulaže u razvoj kako hardvera tako i softvera koji pomažu korisnicima da centralizovano upravljaju troškovima voznog parka, kontrolu rada zaposlenih na terenu, smanjenje troškova komunikacije i smanjenje troškova organizacije prevoza.

NTS je kompanija koja kreira softverska i hardverska rešenja za upravljanje voznim parkom. Naši proizvodi i usluge omogućavaju našim korisnicima smanjenje troškova voznog parka, povećanje bezbednosti, kontrolu kvaliteta rada zaposlenih kao i kvalitet vožnje, komunikaciju sa vozačima i optimizaciju voznih ruta.

Od osnivanja kompanije vrlo brzo NTS je postao tržišni lider u oblasti upravljanja voznim parkom, čiji je cilj pružanje kvalitetnih, modernih i inovativnih IT usluga svojim klijentima.

NTS je pouzdan partner svojih korisnika

NTS – Timeline

2016

NTS uvodi novu mobilnu aplikaciju NTS Mobile

2015

NTS uvodi set usluga za kontrolu potrošnje goriva.

NTS nastavlja sa razvojem aplikacija i uvodi web aplikaciju dostupnu za sve operativne sisteme kako na računarima tako i na mobilnim platformama.

2012

NTS lansira uslugu telemetrijskog očitavanja podataka sa putničkih i lakih dostavnih vozila čime potvrdjuje poziciju lidera na tržištu.

2011

NTS lansira aplikaciju NTS Desktop kao objedinjeno rešenje za kompletno upravljanje voznim parkom.

NTS lansira NTS Droid – svoju prvu aplikaciju za mobilni operativni sistem.

2010

NTS dostiže lidersku poziciju na tržištu i narednim godinama ostaje vodeći provajder telematskih i fleet management rešenja.

2008

NTS uvodi napredna rešenja za telemetrijsko očitavanje podataka na kamionskim vozilima i autobusima.

NTS lansira svoj prvi navigacijsko-komunikacioni uredjaj.

2007

NTS počinje operacije na tržištu Srbije.

2006

NTS počinje operacije na tržištu Slovenije. U narednom periodu kompanija razvija sopstvene proizvode i nastupa na tržištu Jugoistočne Evrope.

NTS lansira svoju prvu aplikaciju pod nazivom NTS Tracker.