Optimizacija rute

NTS Optimizacija rute

Sa aspekta iskorišćenosti vozila i smanjenja troškova eksploatacije vozila apsolutno je neophodno koristiti moderne alate za planiranje transporta. Usluga optimizacije i kreiranje ruta omogućava korisnicima da izvrše dinamičko ili statičko planiranje ruta i njihovu optimizaciju. Korisnik ima mogućnost da kreira njakraće moguće rute kroz poseban modul za optimizaciju ruta. Nakon toga svaku rutu može da sačuva i da je vizuelno uporedi i proveri da li je bilo odstupanja od rute i kolika su to odstupanja.

Takođe korisnik koji ima implementiranu uslugu NTS navigacija sa komunikacijom ima mogućnost da rutu pošalje na sam navigaciono-komunikacioni uredjaj koji se nalazi kod vozača u kabini vozila. Kako to izgleda u praksi.

Korisnik ima mogućnost da kreira rutu na jedan od dva načina:

  • Izborom adrese na mapi
  • Izborom prethodno unete lokacije

Nakon toga potrebno je da sačuva rutu i dodeli je odredjenom vozilu. Pored toga, omogućeno je korisniku da rutu i uputstvo za rutu sačuva u pdf-u ili odmah da odštampa.

Optimizacija rute

optimizacija-rute-1

Linije

Korisnik takodje ima mogucnost da koriscenjem svojih prethodno unetih lokacija, napravi spiskove obilazaka lokacija koje vozač može da poseti u toku dana, nedelje ili meseca. Korisnik jednom postavlja lokacije, dodeljuje vozilo i sam definise u kom se intervalu ponavlja odredjeni obilazak (dnevno, nedeljno, mesečno, odredjeni dan u mesecu ili odredjeni dan u godini). U skladu sa definisanim obilascima, korisnik ima mogućnost na brz i vrlo jednostavan način da uradi pregled poseta lokacijama.

Ovim korisnik sebi obezbedjuje bolju kontrolu, unapredjuje korisničko iskustvo svojih korisnika, smanjuje troškove i unapredjuje kvalitet samog poslovanja.