Telemetrija

NTS Navigacija sa komunikacijom

Pored biranja najkraće putanje ili planiranja nekoliko narednih odredišta vozači mogu prihvatati poruke sa definisanim putanjama i slediti data uputstva. To se postiže slanjem koordinata sa aplikacije NTS Desktop direktno na navigacioni uredjaj.

NAVIGACIJA

Koristeći mape koje su jednostavne za upotrebu i jasne instrukcije na odabranom jeziku, vozači više ne moraju razmišljati o putanji ili pogrešnom skretanju i lutanju, jednostavno će biti usmereni do pravog odredišta.

Pored biranja najkraće putanje ili planiranja nekoliko narednih odredišta vozači mogu prihvatati poruke sa definisanim putanjama i slediti data uputstva. To se postiže slanjem koordinata sa aplikacije NTS Desktop direktno na navigacioni uredjaj.

KOMUNIKACIJA

U okviru ove usluge imate pored navigacionog dela i komunikaciju kojom možete u svakom momentu da dobijete u kom statusu se nalazi transport vaše robe kao i da ostvarite jednostavnu chat komunikaciju sa vozačem.

Vozač ima mogućnost da vas putem uredjaja obavesti o statusu i to:

  • Vožnja
  • Odmor
  • Carinjenje
  • Utovar robe
  • Istovar robe
  • Ostali rad i sl.

Na ovaj način dobijate u svakom momentu status bez potrebe da komunicirate sa vozačem telefonom i time znatno smanjujete tekuće troškove poslovanja, unapredjujete sopstvene poslovne procese i korisničko iskustvo svojih klijenata, imate kompletan istorijski pregled svih tura sa pripadajućim statusima i vremenom ostvarenja.

Pored slanja statusa, preko našeg sistema možete slati i KRATKE PORUKE sa vašeg računara i to direktno vozaču u vozilo. Pošto je u pitanju DVOSMERNA KOMUNIKACIJA, vozač takodje može sa navigaciono-komunikacionog uredjaja da salje poruke, kako dispečeru tako i ostalim vozačima koji se trenutno nalaze u drugim vozilima.

Imate neprekidnu komunikaciju 24 sata dnevno, kao i povratnu informaciju pošiljaocu poruke o pristigloj i pročitanoj poruci.